Preview Mode Links will not work in preview mode

Hanna och Rebeccas trädgårdsliv

Sep 17, 2021

Vet du vad som är viktigast när du ska anlägga en ny rabatt eller göra om en befintlig? 

Hur vet du att du har bra jord där växterna kommer att trivas, och hur vet du vilka växter man ska välja beroende på vilket väderstreck rabatten ligger i? Alla dessa frågor får svar i dagens avsnitt!

Rebeccas...


Sep 3, 2021

Odling är så mycket mer än bara ett frö och senare en skörd. Det är som balsam för en trasig själ.  

Detta fick Hanna och Rebecca möjlighet att diskutera med Karl Martindahl, musiker och författare till boken ”Den goda skörden”, under en härlig stund i hans prunkande växthus. De pratar även om...