Preview Mode Links will not work in preview mode

Hanna och Rebeccas trädgårdsliv


Jul 15, 2022

Hos Rebecca har trädgården fått växa fram under de senaste åtta
åren. När Rebecca och hennes familj flyttade fanns det endast en
avstyckad tomt som hon förvandlat till en stor blommande trädgård. Nu
är trädgården fylld med flera överraskningar. I detta avsnitt berättar
Rebecca hur hon har skapat flera rum i trädgården med hjälp av
spontanitet och brist på planering och hur resan dit har sett ut.
Härlig lyssning!