Preview Mode Links will not work in preview mode

Hanna och Rebeccas trädgårdsliv


Aug 26, 2022

Hösten är den bästa tiden att plantera nytt i trädgården.
Stora träd, blommande buskar eller perenner ger en trädgård full av
grönska från tidig vår till sen höst. Hanna guidar dig genom hur du
går till väga för att plantera ett nytt träd i din trädgård, från
det att du står på plantskolan till när trädet är nere i jorden.
Rebecka pratar placering av träd och delar med sig av tips på val av
häck när du vill rama in hela eller delar av din trädgård.