Preview Mode Links will not work in preview mode

Hanna och Rebeccas trädgårdsliv


Apr 19, 2024

Detta avsnitt tillägnas främst våra minsta men ack så viktiga trädgårdsvänner - mikroorganismer och pollinerare. Du får reda på varför de är så viktiga och vad du kan göra för att hjälpa dem hjälpa dig. Dessutom får du veta allt du inte visste du behövde veta om fruktträd.

Missa inte detta viktiga avsnitt!