Preview Mode Links will not work in preview mode

Hanna och Rebeccas trädgårdsliv


Apr 28, 2023

Lika självklart som att din bil behöver tankas eller som att du behöver mat för att leva, lika självklart borde det vara att förse dina växter med riktigt bra jord. I detta avsnitt lär Hanna och Rebecca ut hur du enkelt kan se om din jord är näringsrik eller inte. Du får veta hur du matar jorden och därmed ger växterna de absolut bästa förutsättningarna för en rik skörd och blomning. 

Tänk så här: Lär du dig om jord nu, kommer det att synas på din tallrik senare. Vad väntar du på? Skynda att lyssna på det lättsammaste avsnitt om jord som någonsin (g)jor(d)ts. 😂Trevlig lyssning!