Preview Mode Links will not work in preview mode

Hanna och Rebeccas trädgårdsliv


Dec 10, 2021

I årets sista avsnitt pratar vi om hur man beskär sin vinranka. Vi tittar också till växterna som är för övervintring och berättar om vad man ska vara extra uppmärksam på. Vad kan man odla nu, för att kunna skörda till julafton? Jo, det går faktiskt. Trevlig lyssning!