Preview Mode Links will not work in preview mode

Hanna och Rebeccas trädgårdsliv


Oct 21, 2022

Det är dags att göra sig redo för Halloween och Hanna ger dig sitt bästa tips för att få pumpan att hålla sig fin längre. Lyssna till hur du får amaryllisen att blomma under jul. Världsläget gör att Rebecca & Hanna funderar på hur de kan optimera in odling för nästa säsong. De berättar om hur de ska odla och vilka grönsaker de kommer satsa på!