Preview Mode Links will not work in preview mode

Hanna och Rebeccas trädgårdsliv


Aug 18, 2023

Förutom att det är skördetid är augusti en bra månad för mycket annat trädgårdsarbete också. Hanna och Rebecca delar med sig av allt från tomatrecept till hur du bäst klipper dina fruktträd. De pratar om kryddväxter och vilka sorter de föredrar att torka respektive frysa in, hur du gröngödslar och varför det egentligen heter trädgård?

Trevlig lyssning!